Zajęcia dydaktyczne

      Przedmioty prowadzone przez pracowników Katedry Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu:

PRZEDMIOTY WSPÓLNE (I STOPIEŃ):

 • Infrastruktura transportu,
 • Elektronika,
 • Informatyka,
 • Badania operacyjne,
 • Ekonomia,
 • Systemy i procesy transportowe,
 • Podstawy inżynierii ruchu,
 • Technologie informacyjne,
 • Organizacja i zarządzanie w transporcie,
 • Ekonomika transportu.

INŻYNIERIA RUCHU (I STOPIEŃ):

 • Systemy sterowania ruchem drogowym,
 • Elementy projektowania dróg transportowych,
 • Budowa oprogramowania systemów informatycznych w transporcie,
 • Optymalizacja sieci transportowych,
 • Projektowanie systemów transportowych,
 • Statystyka procesów transportowych.

PRZEDMIOTY WSPÓLNE (II STOPIEŃ):

 • Modelling of Transport Processes,
 • Modelowanie systemów transportowych,
 • Sterowanie i zarządzanie w systemach transportowych,
 • Theory of Reliability and Safety,
 • Niezawodność elementów i systemów.

INŻYNIERIA RUCHU (II STOPIEŃ):

 • Inżynieria ruchu drogowego,
 • Analiza systemów transportowych,
 • Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • Prognozowanie zjawisk jakościowych w systemach transportowych,
 • Transport intermodalny i terminale logistyczne,
 • Teletransmisja danych,
 • Organizacja i technologie transportu w przedsiębiorstwie,
 • Publiczny transport miejski,
 • Planowanie potoków ruchu,
 • Układy i urządzenia elektroniczne transportu.

SYSTEMY INFORMATYCZNE TRANSPORTU (II STOPIEŃ):

 • Inżynieria ruchu drogowego,
 • Monitorowanie ruchu drogowego,
 • Systemy inteligentne i decyzyjne transportu,
 • Systemy koordynacji sterowania,
 • Teletransmisja danych,
 • Planowanie potoków ruchu,
 • Układy i urządzenia elektroniczne transportu,
 • Programowanie sterowników ruchu drogowego,
 • Techniki symulacyjne SRD.