Warszawa 2018

Studenci z koła naukowego Traffic Modeling zrealizowali projekt naukowo-badawczy w terminie od 9 do 11 maja 2018 roku, podczas którego odwiedzili jednostki odpowiadające za organizację, koordynację i funkcjonowanie transportu publicznego w Warszawie oraz jednostkę odpowiadającą za zarządzanie ruchem i drogami w stolicy.

Pomysłodawcą i koordynatorem całego projektu był Pan inż. Mateusz Niczypor, student II roku stacjonarnych studiów magisterskich na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej na kierunku Transport o specjalności Inżynieria Ruchu, który jest również członkiem koła SKN Traffic Modeling działającego przy Katedrze Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu.

W realizacji projektu naukowo-badawczego pomagali również: opiekun SKN Traffic Modeling dr inż. Aleksander Sobota, dr hab. inż. Renata Żochowska oraz Prezes koła naukowego SKN Traffic Modeling inż. Jakub Fidyt.

Zapraszamy do zapoznania się z obszerną relacją z trzech dni wyjazdu: