Tematyka prac

Przykładowa tematyka prac inżynierskich oraz magisterskich:

 • Problemy koordynacji sygnalizacji na ciągu skrzyżowań
 • Nowoczesne metody analizy i prognozowania przewozów
 • Planowanie sieci komunikacji zbiorowej
 • Analiza zachowań komunikacyjnych mieszkańców
 • Ocena systemu transportowego wybranego miasta
 • Analiza jakości przewozów w miejskim transporcie zbiorowym
 • Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego w wybranym mieście
 • Analiza przepustowości wybranych skrzyżowań lub ciągów skrzyżowań
 • Analiza warunków ruchu w wybranym węźle na odcinku torowym
 • Analiza możliwości wprowadzenia kolei dużych prędkości
 • Przewozy intermodalne w wybranym regionie
 • Modelowanie ruchu z wykorzystaniem VISSIM