Specjalności

Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu zaprasza studentów na następujące specjalności:

Pozyskane wykształcenie w ramach programu dydaktycznego specjalizacji Katedry daje wiele perspektyw zatrudnienia.

Nasi absolwenci pracują między innymi w jednostkach państwowych:

 • Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach,
 • Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach,
 • Zarząd Dróg Miejskich w Chorzowie,
 • Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu,
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach,
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – rejon Wysoki Brzeg,
 • Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach,
 • Gdański Zarząd Dróg i Zieleni,
 • Urząd Miasta Mysłowice,
 • Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach,
 • Miejska Komenda Policji w Tarnowskich Górach,
 • Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,
 • Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego;

oraz w firmach prywatnych:

 • MOSTY Katowice,
 • Bombardier,
 • Alstom (Chorzów),
 • Siemens,
 • Deutsche Bahn (Zabrze),
 • Trakt Katowice,
 • WICHARY Technologies (Pyrzowice),
 • GIG (Katowice),
 • PIK Traffic (Tychy),
 • EKKOM Kraków,
 • Havey (Jaworzno),
 • TRW (Bielsko-Biała),
 • ZIR Bytom,
 • Synchrogop,
 • APM (Bilekso-Biała),
 • Qumak S.A.