SKN Traffic Modeling

 

Przy Katedrze Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu działa

Studenckie Koło Naukowe „TRAFFIC MODELING”

 

Wszystkich studentów zapraszamy do współpracy w licznych działaniach SKN „TRAFFIC MODELING”.

Kontakt: dr inż. Aleksander Sobotamgr inż. Marcin Kłosmgr inż. Piotr Soczówka

Zajmujemy się:

– wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania do modelowania ruchu drogowego (w tym w szczególności VISUM i VISSIM),

– optymalizacją obecnie istniejących rozwiązań infrastrukturalnych,

– analizą możliwości przebudowy i rozbudowy skrzyżowań drogowych i ciągów drogowo-ulicznych,

– analizą przepustowości dróg i skrzyżowań,

– modelowaniem systemów sygnalizacji świetlnej,

– pomiarami, badaniami ruchu,

– analizą bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– analizą funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego.

Umożliwiamy:

– zastosowanie nabytej wiedzy w praktyce,

– rozwój ciekawych pomysłów,

– próby wdrażania pomysłów w przemyśle,

– uczestnictwo w badaniach,

– pozyskać doświadczenie,

Zapewniamy:

ciekawe praktyki,

– świetną atmosferę przy realizacji naszych prac badawczych,

możliwość nawiązania ciekawych kontaktów interpersonalnych,

wyjazdy.

 

Ułatwiamy start na rynku pracy!

Opiekun koła: dr inż. Aleksander Sobota

Opiekunowie sekcji:

dr inż. Aleksander Sobota – prowadzący sekcję modelowania i optymalizacji systemów transportowych
mgr inż. Marcin Kłos – prowadzący sekcję badań ruchu
mgr inż. Piotr Soczówka – prowadzący sekcję bezpieczeństwa ruchu drogowego 

Przewodniczący SKN TRAFFIC MODELING: inż. Jakub Fidyt.