Seminarium naukowe „Metoda synchronizacji rozkładów jazdy w węźle przesiadkowym w aspekcie czasu podróży pasażera w publicznym transporcie zbiorowym”

W dniu 18 czerwca 2020, odbyło się wirtualne seminarium naukowe zorganizowane przez Katedrę Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu Politechniki Śląskiej. W seminarium uczestniczyli także naukowcy z Katedry Logistyki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w tym kierownik katedry, prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek, ekspert w zakresie logistyki miast.

Osobą wygłaszającą był mgr inż. Adrian Barchański, który w referacie pt. „Metoda synchronizacji rozkładów jazdy w węźle przesiadkowym w aspekcie czasu podróży pasażera w publicznym transporcie zbiorowym” przedstawił najważniejsze zagadnienia przygotowywanej rozprawy doktorskiej i zidentyfikowane problemy badawcze. Przedstawione zostały główne założenia metody koordynacji rozkładów jazdy w publicznym transporcie zbiorowym uwzględniającej opóźnienia w kursowaniu pojazdów i zróżnicowanie prędkości poruszania się użytkowników. Promotorem w przewodzie doktorskim jest dr hab. inż. Renata Żochowska, prof. PŚ, a promotorem pomocniczym dr inż. Marcin J. Kłos.

Seminarium poprowadził dr hab. inż. Grzegorz Sierpiński, prof. PŚ, kierownik Katedry Systemów transportowych i Inżynierii Ruchu.

Interdyscyplinarny charakter spotkania umożliwia wieloaspektowe spojrzenie na problem logistyki miast oraz przyszłej mobilności.

Bardzo dziękujemy doktorantowi za przygotowanie seminarium oraz wszystkim uczestnikom za udział i cenne uwagi zgłoszone podczas dyskusji.