Seminarium naukowe Katedry Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu

Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu rozpoczyna cykl seminariów naukowych. Seminarium jest otwarte dla pracowników oraz studentów. Zachęcamy do wcześniejszego potwierdzenia obecności ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na sali (kontakt: marcin.j.klos@polsl.pl).

Poniżej przedstawiono w tabeli harmonogram seminariów naukowych:

Termin wystąpienia:Występujący:Jednostka:Tytuł wystąpienia:
28.02.2019Piotr Gawron oraz Krzysztof DominoInstytut Informatyki Teoretycznej
i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk
Zastosowanie kwantowego wyżarzania do rozwiązywania problemów logistycznych, na przykładzie planowania dróg dla pociągów.
07.03.2019Aleksander KrólKatedra Systemów Transportowych
i Inżynierii Ruchu
Metoda oceny ilościowej bezpieczeństwa pożarowego tunelu drogowego: opracowanie metody symulacji ewakuacji przy rozprzestrzenianiu się dymu określonym za pomocą CFD.
14.03.2019Wiesław PamułaKatedra Systemów Transportowych
i Inżynierii Ruchu
Określania trajektorii ruchu pojazdów na podstawie treści strumienia wideo z kamer obserwacji sytuacji drogowej.
28.03.2019Marian NowakZakład Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Politechniki ŚląskiejNanotechnologia, a transport.
04.04.2019Piotr SoczówkaKatedra Systemów Transportowych
i Inżynierii Ruchu
Lokalizacja stacji ładowania pojazdów elektrycznych w obszarach miejskich.
11.04.2019Marcin KłosKatedra Systemów Transportowych
i Inżynierii Ruchu
Platforma symulacyjna do analizy wpływu i działania pojazdów elektrycznych w złożonych, dużych i heterogenicznych środowiskach.
25.04.2019Renata ŻochowskaKatedra Systemów Transportowych
i Inżynierii Ruchu
Lokalizacja detektorów dla potrzeb odwzorowania ruchu w dużych sieciach transportowych.
09.05.2019Adrian BarchańskiKatedra Systemów Transportowych
i Inżynierii Ruchu
Identyfikacja i kwantyfikacja wrażliwości połączeń w wielopoziomowych sieciach publicznego transportu zbiorowego z perspektywy pasażera.
23.05.2019Marcin StaniekKatedra Systemów Transportowych
i Inżynierii Ruchu
Czasy podróży i wzorce użytkowania FFCS dla 12 miast Europy i Stanów Zjednoczonych.
30.05.2019Grzegorz KarońKatedra Systemów Transportowych
i Inżynierii Ruchu
Projekt sieci transportowej dla maksymalizacji dostępności czasoprzestrzennej.
06.06.2019Ireneusz CelińskiKatedra Systemów Transportowych
i Inżynierii Ruchu
Krytyka ogólnie akceptowanych podstaw i metodologii teorii ruchu i transportu: krótki przegląd.
październik 2019Elżbieta MacioszekKatedra Systemów Transportowych
i Inżynierii Ruchu
Wpływ funkcjonowania rond na emisję zanieczyszczeń.