prof dr hab. inż. Sylwester Markusik

                                              

Adres e-mail: sylwester.markusik@polsl.pl

 

Prowadzone przedmioty:

 • Transport inermodalny i terminale kontenerowe
 • Organizacja i technologie transportu w przedsiębiorstwach

Projekty:

 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (2006-2008): Projekt Foresight: Priorytetowe Technologie dla Zrównoważonego Rozwoju Województwa Śląskiego , Kierownik Panelu nr.6: „Transport i infrastruktura transportowa”.
 2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (2008-2011): Projekt Foresight: Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050r, Podpanel Techniczny- kierownik podpanelu technicznego.
 3. Program ERA-NET Electromobility + (EN+) oraz NCBiR (2012 – 2015) pt.: „Modele i metody oceny i optymalizacji ładowania baterii autobusów elektrycznych CACTUS ”.
 4. Ekspert oceniający projekty EFRR w ramach RPO WSL (woj. śląskie) na lata 2014-2020 w działaniach związanych z: Przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy; Infrastruktura drogowa; Transport i tabor miejski; Transport i infrastruktura transportowa; Tabor i infrastruktura kolejowa.
 5. Ekspert oceniający projekty NCBiR w ramach Programu Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 w Programie sektorowym INNOMOTO, w zakresie tematycznym: Innowacyjne pojazdy i napędy (Pojazdy ciężarowe, specjalne, autobusy i pozostałe);  Napędy pojazdów (Napędy alternatywne oraz związana z nimi infrastruktura).
 6. Ekspert oceniający projekty w ramach Programu INTERREG PL-SK oraz PL-CZ na lata 2014 – 2020 w zakresie: Infrastruktury drogowej, Infrastruktury komunikacyjnej oraz Transportu publicznego.

Publikacje – wybrane:

 1. Markusik S i inni.: Aspekty ekonomiczne procesu wdrażania autobusów elektrycznych w publicznym transporcie zbiorowym, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, z. 108 (2015), pp. 15-23
 2. Markusik S. i inni: Analysis of the possibilities of using VI Corridor of transport for the alternative export of bulk cargo from Upper Silesia (Poland) to the Meditterraean countries. Logistic and Transport.nr 3/2015; s.33-41
 3. Markusik S. i inni: The technical and operational aspects of the introduction of electric-powered buses to the public transportation system. Logistic and Transport. Nr 3/2015; s.41-51
 4. Markusik S. i inni: Economic conditions to introduce the battery drive to busses in the urban public transport. Transportation Research Procedia 14/2016, s. 2630–2639
 5. Markusik S. i inni: Economic conditions to introduce the battery drive to busses in the urban public transport. Proceedings of 6th Transport Research Arena. Varsowia 2016
 6. Markusik S. i inni: Urban public transport with the use of electric buses – development tendencies. Transport Problems. Volume 11, Issue 4/2016, s.127-137

Monografie:

 1. Markusik S.: Infrastruktura logistyczna w transporcie, t.I „Srodki transportu”; Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice; wyd. I 2009 oraz wyd. II 2011 (28 ark. autorskich),
 2. Markusik S,: Infrastruktura logistyczna w transporcie, t.II, „Infrastruktura punktowa: magazyny, centra logistyczne i dystrybucji, terminale kontenerowe”; Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice; wyd. I 2010 i wyd. II 2013, (25 ark. aut.).
 3. Markusik S., Fellner A., Mikulski J.: Infrastruktura logistyczna w transporcie, t.III, cz.1: „Infrastruktura liniowa: drogi wodne, powietrzne oraz telematyka”; Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013 (17,5 ark. aut.).
 4. Markusik S. i inni: Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Scenariusze rozwoju technologicznego panelu „Transport i infrastruktura transportowa” Priorytetowe Technologie dla Zrównoważonego Roz-woju Województwa Śląskiego. Cz. 3. Branżowe Scenariusze Rozwoju Technologicznego Wojewódz-twa Śląskiego,2008. str. 241-290.
 5. Markusik S. i inni: Technologie zeroemisyjne i energooszczędność – uwarunkowania wdrażania w Polsce. Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 2010 (8,3 ark. wyd.).
 6. Markusik S. i inni: Scenariusze rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce w perspektywie 2050 roku. Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 2011.