Pracownicy katedry

 Pokój:Telefon:
Kierownik katedry:
dr hab. inż. Stanisław Krawiec01332-6034332
Pracownicy:
dr hab. inż. Elżbieta Macioszek004B32-6034392
dr hab. inż. Wiesław Pamuła, prof. nzw. w Pol. Śl.01132-6034336
dr hab. inż. Grzegorz Sierpiński004B32-6034150
dr hab. inż. Renata Żochowska01232-6034121
dr inż. Zbigniew Czapla01032-6034346
dr inż. Joanna Michalska - Ćwiek21132-6034115
dr inż. Grzegorz Karoń21332-6034159
dr inż. Aleksander Król01032-6034120
dr inż. Teresa Pamuła01032-6034120
dr inż. Aleksander Sobota01232-6034121
dr inż. Marcin Staniek004B32-6034392
mgr inż. Ireneusz Celiński004B32-6034392
mgr inż. Marcin Kłos21132-6034115
Doktoranci:
mgr inż. Damian Lach21332-6034159
mgr inż. Piotr Soczówka21332-6034159
Osoby współpracujące:
dr inż. Ryszard Janecki21132-6034115
prof. dr hab. inż. Sylwester Markusik01232-6034121
dr inż. Jerzy Pawlicki21332-6034159
dr inż. Jerzy Skorwider, docent PŚ21132-6034115