Perspektywy zatrudnienia

Pespektywy zatrudnienia po ukończeniu specjalności oferowanych przez Katedrę Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu:

 • biura projektów (problematyka drogowa i kolejowa),
 • firmy zajmujące się projektowaniem i wdrażaniem ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych),
 • firmy spedycyjne i logistyczne,
 • zarządy dróg przy urzędach miejskich,
 • zarządy dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
 • wydziały ruchu drogowego przy komendach policji,
 • wydziały transportu w dużych firmach posiadających takie samodzielne jednostki,
 • firmy grupy PKP S.A,
 • prywatne firmy kolejowe,
 • przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej,
 • bazy transportowe.