O Katedrze

W 1991 roku Katedra Inżynierii Ruchu została założona przez prof. dr hab. Janusza Wocha. W 2013 roku została utworzona Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu. Obecnie kierownikiem Katedry jest dr hab. inż. Stanisław Krawiec. 
Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu wchodzi w skład struktury Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej. Obecnie w Katedrze pracuje 14 pracowników oraz 2 studentów studiów doktoranckich.

Zainteresowania badawcze pracowników przedstawiono na stronie.

Specjalizujemy się w szeroko pojętej inżynierii ruchu, a w szczególności: planowaniu i analizie systemów transportowych oraz inteligentnych systemach transportowych.

Katedra prowadzi dwie specjalności na kierunku Transport:

Dla studentów Wydziału, Katedra prowadzi koła naukowe: SKN Signalis, SKN Traffic Modeling.

Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu prowadzi cyklicznie odbywającą się konferencję: „Systemy Transportowe Teoria i Praktyka„.