dr inż. Marcin Kłos

 

Pokój: 211                                           
Telefon: 32-6034115

Adres e-mail: marcin.j.klos@polsl.pl

Publikacje:

 

 https://orcid.org/0000-0002-4990-1593

 


Zainteresowania naukowe:

  • wykorzystanie przetwarzania obrazów do pomiarów parametrów ruchu drogowego,
  • inżynieria ruchu drogowego,
  • analizy i badania ruchu,
  • bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Prowadzone przedmioty:

  • Modelowanie systemów transportowych,
  • Infrastruktura transportu,
  • Sterowanie i zarządzanie w systemach transportowych,
  • Systemy i procesy transportowe.