dr inż. Ireneusz Celiński

Pokój: 004B                                                 
Telefon: 32-6034150

Adres e-mail: ireneusz.celinski@polsl.pl

Zainteresowania naukowe:

 • modelowanie ruchu drogowego,
 • badania i pomiary ruchu drogowego,
 • rozpoznawanie obrazów w ruchu drogowym,
 • sterowanie obszarowe,
 • ITS,
 • ATCS,
 • infrastruktura transportu,
 • systemy transportowe,
 • wykorzystanie PDA w inżynierii ruchu drogowego,
 • rekonstrukcja zdarzeń i wypadków drogowych.

Prowadzone przedmioty:

 • Systemy i Procesy Transportowe
 • Sterowanie i Zarządzanie w Systemach Transportowych
 • Organizacja i Zarządzanie w Transporcie
 • Infrastruktura Transportu