Konferencja

Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu prowadzi cyklicznie odbywającą się konferencję:

„SYSTEMY TRANSPORTOWE TEORIA I PRAKTYKA”


Zapraszamy do udziału. 

 

Główne tematy konferencji:

 • Inteligentne i proekologiczne rozwiązania w systemach transportowych
  • komponenty inteligentnych miast w służbie zrównoważonego rozwoju
  • optymalizacja jako droga do poprawy efektywności systemów transportowych
  • narzędzia wspierające redukcję negatywnego wpływu transportu na otoczenie
  • zaawansowane metody akwizycji i analizy danych
 • Nowoczesna inżynieria ruchu w systemowym podejściu do rozwoju sieci transportowych
  • inżynieria ruchu jako źródło decyzji w obszarze planowania transportu
  • modelowanie i symulacja jako wsparcie w zarządzaniu ruchem w sieciach transportowych
  • problematyka bezpieczeństwa w transporcie – czynnik ludzi, obowiązujące procedury, nowoczesna technologia
  • struktura i organizacja ruchu w systemach transportowych
 • Węzły w sieciach transportowych – badania, analiza danych I modelowanie
  • skrzyżowania, jako wąskie gardła sieci transportowych – rozwiązanie problemu niskiej przepustowości
  • podejście systemowe do modelowania potoków ruchu w węzłach transportowych
  • nowoczesne typy skrzyżowań, jako sposób na poprawę bezpieczeństwa
  • organizacja i sterowanie ruchem w węzłach transportowych

Zapraszamy także do zgłaszania artykułów w tematyce elektromobilności.