Koła naukowe

Katedra prowadzi studenckie koła naukowe:

Zapraszamy studentów do zapoznania się z działalnością prowadzonych kół naukowych.