Inżynieria Ruchu

Czym zajmujemy się na specjalności Inżynieria Ruchu?

Główne obszary zainteresowań:

 • Badania ruchu drogowego
 • Modelowanie ruchu
 • Prognozowanie ruchu
 • Optymalizacja układów drogowych
 • Badania potoków ruchu, pomiary ruchu, analizy ruchu
 • Badania parkowania, analizy stanu i potrzeb parkingowych
 • Badania ruchu pieszego, analizy organizacji ruchu pieszego
 • Inżynieria ruchu drogowego, inżynieria ruchu kolejowego
 • Modele symulacyjne sieci transportowych do celów optymalizacyjnych
 • Ocena efektywności wykorzystania sieci transportowych
 • Optymalizacja sieci transportowych
 • Projektowanie systemów transportowych
 • Symulacja procesów transportowych
 • Nawierzchnia klasyczna i niekonwencjonalna linii i stacji kolejowych
 • Transport zbiorowy, komunikacja zbiorowa
 • Statystyka procesów transportowych
 • Konstrukcja dróg i węzłów drogowych
 • Koordynacja zamknięć w gęstych sieciach transportowych

 

 

Przykładowa tematyka prac inżynierskich oraz magisterskich.