Informacje

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej prowadzi studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) na poziomie inżynierskim i magisterskim. Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu zaprasza na następujące specjalności:

Specjalności prowadzone przez Katedrę Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu są integralną częścią kierunku studiów Transport.

Dowiedz się więcej o kierunku Transport:
https://www.polsl.pl/Wydzialy/RT/Strony/studia.aspx

Dowiedz się więcej o rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej:
https://rekrutacja.polsl.pl/