Strona internetowa Katedry Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu

Adres:


Politechnika Śląska
Wydział Transportu
Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu (RT5)
ul. Krasińskiego 8, pok. 013
40-019 Katowice


               Tel./fax:
  32 603-43-32 - sekretariat
  32 603-41-21 - pok. 012A
  32 603-41-50 - pok. 04B


               e-mail:
 
rt5@polsl.pl