dr inż. Zbigniew Czapla

Pokój: 010                                                
Telefon: 32-6034346

Adres e-mail: zbigniew.czapla@polsl.pl

 

Zainteresowania naukowe:

  • wyznaczanie parametrów ruchu drogowego na podstawie danych obrazowych;
  • zastosowania telematyki w transporcie;
  • inteligentne systemy transportowe.

Prowadzone przedmioty:

  • elektronika;
  • teletransmisja danych;
  • układy i urządzenia elektroniczne transportu.