dr hab. inż. Teresa Pamuła, prof. PŚ

Pokój: 010                                                 
Telefon: 32-6034120

Adres e-mail: teresa.pamula@polsl.pl

Zainteresowania naukowe:

 • Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji, w szczególności sieci neuronowych w systemach transportowych.

Prowadzone przedmioty:

 • Informatyka
 • Badania Operacyjne

Wybrane publikacje:

 • T.Pamuła: Impact of data loss for prediction of traffic flow on an urban road using neural networks,  IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2019, vol.20, issue 3, p. 1000-1009. DOI: 10.1109/TITS.2018.2836141
 • T.Pamuła: Road traffic conditions classification based on multilevel filtering of image content using convolutional neural networks, IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine, 2018, vol. 10, issue 3, p. 11-21. DOI: 10.1109/MITS.2018.2842040
 • T.Pamuła: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do predykcji parametrów i klasyfikacji warunków ruchu drogowego w systemach transportowych, Monografia, Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2018.
 • T.Pamuła: Determination of congestion levels using texture analysis of road traffic images. Contemporary challenges of transport systems and traffic engineering.  Springer, 2017, s. 53-61.
 • T.Pamuła: Classification of road traffic conditions based on texture features of traffic images using neural networks. Sci. J. Siles. Univ. Technol., Ser. Transp. 2016. vol. 92 s. 101-109, bibliogr. 9 poz.
 • T.Pamuła: Neural networks in transportation research – recent applications. Transport Problems 2016 vol. 11 iss. 2, s. 27-36.
 • T.Pamuła: Predykcja natężenia ruchu na sąsiednich skrzyżowaniach z użyciem sieci neuronowych. Pr. Nauk. PWarsz., Transp. 2016 z. 113, s. 369-379.
 • T.Pamuła, A.Król: The traffic flow prediction using bayesian and neural networks. Intelligent transportation systems – problems and perspectives. Springer, 2016, s. 105-126.
 • T.Pamuła: Classification and prediction of traffic flow based on real data using neural networks. Archives of Transport 2012 vol. 24 no. 4, s. 519-522.

Książki:

 • T.Pamuła, A.Król: Badania operacyjne w przykładach z rozwiązaniami w Excelu. Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013, 179 s.
 • T.Pamuła, S.Krawiec: Programowanie strukturalne i obiektowe w Delphi. Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005, 316 s.
 • T. Pamuła: Aplikacje w Delphi. Wydanie 3. Wyd. Helion, Gliwice 2010. E-book wyd. 2013, 416s