dr inż. Ryszard Janecki

                                             

Adres e-mail: ryszard.janecki@polsl.pl

 

Prowadzone przedmioty:

 • Systemy i procesy transportowe (wykład studia niestacjonarne)
 • Ekonomia (wykład studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Publiczny transport miejski (wykład studia stacjonarne)

Publikacje:      

 • Janecki, W. Starowicz (red.): System dopłat do publicznego transportu zbiorowego w komunikacyjnych związkach komunalnych w Polsce, SITK Oddział w Krakowie, Kraków 2009
 • Janecki, G. Karoń: Concept of smart cities and economic model of electric buses implementation, Communications in Computer and Information Science vol. 471, 2014, s. 100-109
 • Janecki: Improvement of public transportation as an instrument of transport policy in cities of agglomeration, Communications in Computer and Information Science vol. 531, 2015, s. 230-243
 • Janecki, G. Karoń: The method of hierarchization of public transport lines and evaluation to the users needs, Lecture Notes in Networks and Systems vol. 2, 2016, s. 15-25; Web of Science Core Collection
 • Karoń, R. Janecki: Development of varions scenarios of ITS systems for urban area, Advances in Intelligent Systems and Computing vol. 505, 2016, s. 3-12; Web of Science Core Collection
 • Janecki: Zastosowanie nowoczesnych systemów telematycznych w sektorze TSL na tle zasad CSR, w: M. Michałowska (red.): Aktywność podmiotów sektora TSL w tworzeniu i realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 101-131

Projekty:

 • Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2015-2016 (kompleksowa diagnoza systemu transportu Subregionu Centralnego, identyfikacja oraz charakterystyka instrumentów kształtujących zrównoważoną mobilność miejską)
 • Zintegrowany System Zarządzania Transportem na obszarze miasta Bielska-Białej. Etap I – Wykonanie modelu ruchu dla miasta Bielsko-Biała, Politechnika Śląska, Katowice 2014-1015 (identyfikacja systemu transportowego miasta, organizacja badań ruchu, bazy danych ruchotwórczych dla miasta Bielsko-Biała, konstrukcja czterostopniowego modelu ruchu)
 • Modele, metody oceny i optymalizacji ładowania baterii autobusów elektrycznych, Politechnika Śląska, Fraunhofer Institut Materialflow and Logistics, IFAK, Katowice – Dortmund – Magdeburg 2012-2015 (konstrukcja modelu ekonomicznego do oceny efektywności demotoryzacji publicznego transportu zbiorowego)
 • Ocena stanu istniejącego układu linii publicznego transportu ZTZ w Rybniku i rozwiązania funkcjonalne linii dostosowane do potrzeb mieszkańców, BUI CONCEPT w Katowicach, Katowice – Rybnik 2013-2014 (identyfikacja stanu istniejącego systemu przewozowego ZTZ w Rybniku, opracowanie możliwych wariantów układu linii ZTZ funkcjonujących w warunkach ewentualnych zmian wielkości pracy eksploatacyjnej oraz zasięgu przewozów)

Dodatkowe informacje:

 • członek zespołu redakcyjnego ogólnopolskiego czasopisma Transport Miejski i Regionalny
 • sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Telematyki Transportu
 • wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach