dr inż. Joanna Michalska – Ćwiek

Pokój: 211                                                
Telefon: 32-6034115

Adres e-mail: joanna.michalska-cwiek@polsl.pl


Prowadzone przedmioty:

  • Zarządzanie strategiczne,
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem w branży kolejowej.