dr hab. inż. Aleksander Sobota, prof. PŚ

Pokój: 012A                                                 
Telefon: +48 32 603 41 21 (pokój)
Adres e-mail: aleksander.sobota@polsl.pl

 

Zainteresowania naukowe:

– analiza warunków ruchu skrzyżowań położonych na wielopasowych ciągach ulic,
– modelowanie podróży i prognozowanie ruchu,
– planowanie układów komunikacyjnych,
– modelowanie ruchu drogowego,
– organizacja ruchu drogowego,
– bezpieczeństwo ruchu drogowego,
– planowanie i organizowanie publicznego transportu zbiorowego,
– ITS.

Prowadzone przedmioty:

– Infrastruktura transportu,
– Podstawy inżynierii ruchu,
– Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego,
– Sterowanie i zarządzanie w systemach transportowych,
– Planowanie potoków ruchu.