dr hab. inż. Aleksander Król, prof. PŚ

Pokój: 010                                                
Telefon: 32-6034120
Adres e-mail: aleksander.krol@polsl.pl

 

Prowadzone przedmioty:

  • Badania Operacyjne
  • Organizacja i Zarządzanie w Transporrcie
  • Budowa oprogramowania systemów transportowych