dr hab. inż. Wiesław Pamuła, prof. PŚ

Pokój:  011                                               
Telefon: 32-6034336

Adres e-mail: wieslaw.pamula@polsl.pl
Konsultacje: czwartek 10:00-11:30

Zainteresowania naukowe:

  • opracowanie i implementacja metod pomiaru parametrów ruchu drogowego z wykorzystanie przetwarzania strumienia wideo
  • ekspert Pol. Śl

Prowadzone przedmioty:

Projekty:

  • opracowanie i wdrożenia wideodetektora ZIR-WD przy współpracy z Zakładem Inżynierii Ruchu w Bytomiu
    rozwój konstrukcji opartej na platformie FPGA
  • opracowanie sensorów do zdalnego monitorowania parametrów działania urządzeń
    IoT i technologia LORA WAN

Publikacje:

http://www.bg.polsl.pl/expertus/p/

Dodatkowe informacje:

Pełnomocnik Dziekana d/s Platformy Zdalnej Edukacji