dr hab. inż. Piotr Nowakowski, profesor uczelni

Pokój: 206                                                
Telefon: 32-6034149

Adres e-mail:


Prowadzone przedmioty: