dr hab. inż. Elżbieta Macioszek, prof. PŚ

English version of website

Pokój: 004B                                               
Telefon: 32-6034392; 32-6034150

Adres e-mail: elzbieta.macioszek@polsl.pl

 

Zainteresowania naukowe:

 • inżynieria ruchu drogowego
 • analizy przepustowości dróg i skrzyżowań
 • pomiary, badania i prognozy ruchu
 • infrastruktura transportu
 • analizy funkcjonalne
 • modelowanie systemów i procesów transportowych

Więcej informacji dotyczących obszaru zainteresowań badawczych dr hab. inż. Elżbiety Macioszek można znaleźć w Bazie Ekspertów Politechniki Śląskiej.

Prowadzone przedmioty:

 •  Podstawy Inżynierii Ruchu
 •  Infrastruktura Transportu
 •  Elementy Projektowania Dróg Transportowych
 •  Projektowanie Systemów Transportowych
 •  Modelowanie i Symulacja Procesów Transportowych (studia doktoranckie)
 •  Teoria Systemów i Optymalizacja Procesów Transportowych (studia doktoranckie)
 •  Statystyka i analiza danych (studia doktoranckie)

Ważniejsze publikacje:

 1. Macioszek E.: Modele Przepustowości Wlotów Skrzyżowań Typu Rondo w Warunkach Wzorcowych. Open Access Library, Volume 3 (21) (2013) 1-260 (Models of Traffic Capacity in Roundabout Inlets in Ideal Conditions).
 2. Macioszek E., Akçelik R.: A Comparison of Two Roundabout Capacity Models. Paper for presentation at the 5th International Roundabout Conference. Transportation Research Board, Green Bay, Wisconsin, USA, 8-10 May 2017. Proceedings for 5th International Conference on Roundabouts.
 3. Macioszek E., Sierpiński G.: Recent Advances in Traffic Engineering for Transport Networks and Systems. Lecture Notes in Networks and Systems 21. 14th Scientific and Technical Conference „Transport Systems. Theory & Practice 2017”. Selected Papers. Katowice, Poland, September 18-20, 2017. Springer International Publishing 2018.
 4. Macioszek E.: The comparison of models for follow-up headway at roundabouts. [in:] E. Macioszek, G. Sierpiński (eds.) Recent Advances in Traffic Engineering for Transport Networks and Systems. Lecture Notes in Networks and Systems 21. Springer International Publishing Switzerland 2018, p. 16-26.
 5. Macioszek E.: First and last mile delivery – problems and issues. [in:] G. Sierpiński (ed.) Advanced Solutions of Transport Systems for Growing Mobility. Advances in Intelligent Systems and Computing 631. Springer International Publishing Switzerland 2018, p. 147-154.
 6. Macioszek E., Staniek M., Sierpiński G.: Analysis of trends in development of freight transport logistics using the example of Silesian Province (Poland) – a case study. 20th EURO Working Group on Transportation Meeting, EWGT 2017. Transportation Research Procedia 2017.
 7. Macioszek E., Czerniakowski M.: Road traffic safety-related changes introduced on T. Kościuszki and Królowej Jadwigi Streets in Dąbrowa Górnicza between 2006 and 2015. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. Volume 96, 2017, p. 95-104.
 8. Macioszek E., Sierpiński G. (eds.) Contemporary Challenges of Transport Systems and Traffic Engineering. Lecture Notes in Networks and Systems 2. Springer International Publishing Switzerland 2017.
 9. Macioszek E.: Analysis of Significance of Differences Between Psychotechnical Parameters for Drivers at the Entries to One-lane and Turbo Roundabouts in Poland. [w:] G. Sierpiński (ed.) Intelligent Transport Systems and Travel Behaviour. Advances in Intelligent Systems and Computing 505. Springer International Publishing Switzerland 2017, p. 149-161.
 10. Macioszek E.: The Comparison of Models for Critical Headways Estimation at Roundabouts. [in:] E. Macioszek, G. Sierpiński (eds.) Contemporary Challenges of Transport Systems and Traffic Engineering. Lecture Notes in Networks and Systems 2. Springer International Publishing Switzerland 2017, p. 205-219.
 11. Macioszek E., Sierpiński G., Staniek M., Celiński : Transport Planning Organisation and Management. Proceedings of the 2nd World Congress on Civil, Structural and Environmental Engineering (CSEE’17). Barcelona, Spain 2017, p. 122-1-122-8.
 12. Macioszek E., Sierpiński G., Staniek M., Celiński : Smarter and Greener City by Using Travel Planners to Inform and Educate People – Recommendations Under the Green Travelling Project. Winter Conference 2016: „New Pressures on Cities and Regions”. Regional Studies Association. The Global Forum for City and Regional Research. Development and Policy, London, UK 2016.
 13. Macioszek E.: The Application of HCM 2010 in the Determination of Capacity of Traffic Lanes at Turbo Roundabout Entries. Transport Problems, Vol. 11, issue 3, 2016, p. 77-89.
 14. Macioszek E.: The Road Safety at Turbo Roundabouts in Poland. The Archives of Transport, Volume 33, Issue 1, 2015, p. 57-67
 15. Macioszek E.: Relationship between Vehicle Stream in the Circular Roadway of a One-Lane Roundabout and Traffic Volume on the Roundabout at Peak Hour. J. Mikulski (Ed.): Transport Systems Telematic 2014. CCIS 471, pp. 110–119, 2014. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014.

Dodatkowe informacje:

– autorka i współautorka ponad 150 publikacji krajowych i zagranicznych
– uczestnik w projektach związanych z transportem, współautor ekspertyz i opracowań na zamówienie organów władzy publicznej i podmiotów realizujących zadania publiczne
– uczestnik międzynarodowego grantu (CIII-RS-0603-02-1213-M-65564) na staż naukowy w University of Zagrzeb, Faculty of Transport and Traffic Sciences w Chorwacji pt. “Traffic, Transportation and Logistics Development for Achieving Sustainable Competitive Advantage (TransLog4ComAd)”
– autorka wykładów z zakresu transportu, infrastruktury transportu, inżynierii ruchu oraz modelowania systemów i procesów transportowych prowadzonych na uczelniach zagranicznych m.in. w:

 • 2011 r. – Technological Education Institute of Pireus. Tourism Management Departament. Pireus, Grecja,
 • 2012 r. – Karel De Grote-Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen, Industrial Science and Technology Departament. Antwerpia, Belgia,
 • 2013 r. – Vilnius University of Applied Engineering Science. Wilno, Litwa,
 • 2013 r. – University of Zagrzeb, Faculty of Transport and Traffic Sciences. Zagrzeb, Chorwacja,
 • 2014 r. – Ecole Superieure d’Ingenieurs en Informatique et Genie des Telecommunications (ESIGETEL). Laboratoire Informatique Distributee et Temps Reel. Villejuif, Francja,
 • 2015 r. – University of Pisa, Department of Civil and Industrial Engineering, College of Engineering. Piza, Włochy,
 • 2016 r. – University of Szeged. Szeged, Węgry,
 • 2017 r. – Polytechnic of Sibenik, Faculty of Transport. Sibenik, Chorwacja,
 • 2018 r. – Sapienza University (Università degli Studi di Roma „La Sapienza”), Department of Civil, Building and Environmental Engineering (DICEA). Rzym, Włochy.

– wykładowca na kursach dokształcających organizowanych przez Katedrę Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej, na studiach podyplomowych oraz na studiach doktoranckich w dyscyplinie Transport organizowanych na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej

Wyróżnienia i nagrody naukowe:

 • 2008 r. – indywidualna nagroda Rektora Politechniki Śląskiej stopnia III za osiągnięcia naukowe
 • 2009 r. – zespołowa nagroda Rektora Politechniki Śląskiej stopnia II za osiągnięcia organizacyjne
 • 2011 r. – zespołowa nagroda Rektora Politechniki Śląskiej stopnia II za osiągnięcia organizacyjne
 • 2012 r. – zespołowa nagroda Rektora Politechniki Śląskiej stopnia II za osiągnięcia organizacyjne
 • 2016 r. – indywidualna nagroda Rektora stopnia III za osiągnięcia naukowe
 • 2017 r. – zespołowa nagroda Rektora Politechniki Śląskiej III stopnia za osiągnięcia naukowe