dr hab. inż. Elżbieta Macioszek

Pokój: 004B                                                
Telefon: 32-6034392; 32-6034150

Adres e-mail: elzbieta.macioszek@polsl.pl


Zainteresowania naukowe:

 • inżynieria ruchu drogowego
 • analizy przepustowości
 • pomiary
 • badania i prognozy ruchu
 • infrastruktura transportu
 • analizy funkcjonalne
 • modelowanie systemów i procesów transportowych

Więcej informacji dotyczących obszaru zainteresowań badawczych dr hab. inż. Elżbiety Macioszek można znaleźć w Bazie Ekspertów Politechniki Śląskiej.

Prowadzone przedmioty:

 •  Podstawy Inżynierii Ruchu
 •  Infrastruktura Transportu
 •  Elementy Projektowania Dróg Transportowych
 •  Projektowanie Systemów Transportowych
 •  Modelowanie i Symulacja Procesów Transportowych (studia doktoranckie)
 •  Teoria Systemów i Optymalizacja Procesów Transportowych (studia doktoranckie)
 •  Statystyka i analiza danych (studia doktoranckie)

Ważniejsze publikacje:

 1. Macioszek E.: Modele Przepustowości Wlotów Skrzyżowań Typu Rondo w Warunkach Wzorcowych. Open Access Library, Volume 3 (21) (2013) 1-260 (Models of Traffic Capacity in Roundabout Inlets in Ideal Conditions).
 2. Macioszek E., Akçelik R.: A Comparison of Two Roundabout Capacity Models. Paper for presentation at the 5th International Roundabout Conference. Transportation Research Board, Green Bay, Wisconsin, USA, 8-10 May 2017.
 3. Macioszek E., Sierpiński G. (eds.) Contemporary Challenges of Transport Systems and Traffic Engineering. Lecture Notes in Networks and Systems 2. Springer International Publishing Switzerland 2017.
 4. Macioszek E.: Analysis of Significance of Differences Between Psychotechnical Parameters for Drivers at the Entries to One-lane and Turbo Roundabouts in Poland. [w:] G. Sierpiński (ed.) Intelligent Transport Systems and Travel Behaviour. Advances in Intelligent Systems and Computing 505. Springer International Publishing Switzerland 2017, p. 149-161.
 5. Macioszek E.: The Comparison of Models for Critical Headways Estimation at Roundabouts. [in:] E. Macioszek, G. Sierpiński (eds.) Contemporary Challenges of Transport Systems and Traffic Engineering. Lecture Notes in Networks and Systems 2. Springer International Publishing Switzerland 2017, p. 205-219.
 6. Macioszek E., Sierpiński G., Staniek M., Celiński : Transport Planning Organisation and Management. Proceedings of the 2nd World Congress on Civil, Structural and Environmental Engineering (CSEE'17). Barcelona, Spain 2017, p. 122-1-122-8.
 7. Macioszek E., Sierpiński G., Staniek M., Celiński : Smarter and Greener City by Using Travel Planners to Inform and Educate People - Recommendations Under the Green Travelling Project. Winter Conference 2016: "New Pressures on Cities and Regions". Regional Studies Association. The Global Forum for City and Regional Research. Development and Policy, London, UK 2016.
 8. Macioszek E.: The Application of HCM 2010 in the Determination of Capacity of Traffic Lanes at Turbo Roundabout Entries. Transport Problems, Vol. 11, issue 3, 2016, p. 77-89.
 9. Macioszek E.: The Road Safety at Turbo Roundabouts in Poland. The Archives of Transport, Volume 33, Issue 1, 2015, p. 57-67
 10. Macioszek E.: Relationship between Vehicle Stream in the Circular Roadway of a One-Lane Roundabout and Traffic Volume on the Roundabout at Peak Hour. J. Mikulski (Ed.): Transport Systems Telematic 2014. CCIS 471, pp. 110–119, 2014. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014.

Dodatkowe informacje:

- autorka i współautorka ponad 100 publikacji krajowych i zagranicznych
- uczestnik w projektach związanych z transportem, współautor ekspertyz i opracowań na zamówienie organów władzy publicznej i podmiotów realizujących zadania publiczne
- uczestnik międzynarodowego grantu (CIII-RS-0603-02-1213-M-65564) na staż naukowy w University of Zagrzeb, Faculty of Transport and Traffic Sciences w Chorwacji pt. “Traffic, Transportation and Logistics Development for Achieving Sustainable Competitive Advantage (TransLog4ComAd)”
- autorka wykładów z zakresu transportu, infrastruktury transportu, inżynierii ruchu oraz modelowania systemów i procesów transportowych prowadzonych na uczelniach zagranicznych m.in. w:

 • Vilnius University of Applied Engineering Science w Wilnie na Litwie
 • Karel De Grote-Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen, Industrial Science and Technology Departament w Antwerpii w Belgii
 • Technological Education Institute of Pireus. Tourism Management Departament w Pireusie w Grecji
 • University of Zagrzeb, Faculty of Transport and Traffic Sciences w Zagrzebiu w Chorwacji
 • Ecole Superieure d’Ingenieurs en Informatique et Genie des Telecommunications (ESIGETEL). Laboratoire Informatique Distributee et Temps Reel w Villejuif we Francji
 • University of Pisa, Department of Civil and Industrial Engineering, College of Engineering w Pizie we Włoszech
 • University of Szeged w Szeged na Węgrzech
 • Polytechnic of Sibenik, Faculty of Transport, w Sibeniku w Chorwacji

- wykładowca na kursach dokształcających organizowanych przez Katedrę Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej, na studiach podyplomowych oraz na studiach doktoranckich w dyscyplinie Transport organizowanych na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej

Wyróżnienia i nagrody naukowe:

 • 2008 r. – indywidualna nagroda Rektora Politechniki Śląskiej stopnia III za osiągnięcia naukowe
 • 2009 r. – zespołowa nagroda Rektora Politechniki Śląskiej stopnia II za osiągnięcia organizacyjne
 • 2011 r. – zespołowa nagroda Rektora Politechniki Śląskiej stopnia II za osiągnięcia organizacyjne
 • 2012 r. – zespołowa nagroda Rektora Politechniki Śląskiej stopnia II za osiągnięcia organizacyjne
 • 2016 r. – indywidualna nagroda Rektora stopnia III za osiągnięcia naukowe