Wydania specjalne czasopism naukowych redagowane przez pracowników naszej Katedry

Pracownicy naukowi Katedry Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu  są jako guest editors odpowiedzialni za wydania specjalne wysoko punktowanych czasopism naukowych. Do większości nw. wydań specjalnych można nadal zgłaszać propozycje artykułów do opublikowania.

 

Czasopismo „Sustainability”
ISSN 2071-1050
70 pkt wg MNiSW
impact factor 2,576
 
Aleksander Król jest edytorem wydania specjalnego pt. „Transportation Safety Management: Perspectives for Sustainability”
https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/transportation_safety
 
Elżbieta Macioszek  jest edytorem wydania specjalnego pt. „Roundabouts Performance in Road Transport Networks – Future Challenges, Problems and Issues”
https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Performance_Road_Transport_Networks
 
Elżbieta Macioszek  jest edytorem wydania specjalnego pt. „Road Traffic Engineering and Sustainable Transportation”
https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Road_Traffic_Engineering_Transportation
 
Grzegorz Sierpiński jest edytorem wydania specjalnego pt. „Energy and Information Management in Sustainable Transportation”
https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/InformationManagement
 
 
Czasopismo „WSEAS Transactions on Systems and Control”
ISSN 1991-8763, E-ISSN 2224-2856

40 pkt wg MNiSW
impact factor 0,25
 
Grzegorz Sierpiński  jest edytorem wydania specjalnego pt.
„Information as Support for Transport Systems Development”
https://www.wseas.org/cms.action?id=23168