Sukces koła naukowego Traffic Modeling

Studenci Koła Naukowego Traffic Modeling działającego pod opieką dra inż. Aleksandra Soboty i dra inż. Marcina Kłosa przy Katedrze Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu Wydziału Transportu otrzymali nagrodę „Srebrnego Kokosa” za zajęcie II miejsca na najlepszy referat podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KOKONAT. Jest ona organizowana przez Politechnikę Krakowską dla kół naukowych zajmujących się tematyką transportu.

Tytuł wyróżnionego artykułu to „Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”.