[:pl]Relacja z: XV Konferencji Naukowo-Technicznej „Transport Systems. Theory and Practice” (TSTP2018)[:]

[:pl]

W dniach 17–19 września 2018 r. w hotelu Novotel Katowice odbyła się XV Konferencja Naukowo-Techniczna „Transport Systems. Theory and Practice” (TSTP2018) zorganizowana przez Katedrę Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej. Do Katowic przybyli pracownicy naukowych ośrodków badawczych i uczelni, przedstawiciele instytucji samorządowych i transportowych oraz praktycy gospodarczy z całej Polski. W konferencji brali także udział naukowcy z 12 innych państw: Australii, Chin, Chorwacji, Czech, Iraku, Japonii, Portugalii, Rosji, Słowacji, Turcji, Węgier oraz Włoch. Patronat honorowy objęli minister infrastruktury, wojewoda śląski oraz marszałek województwa śląskiego. Wśród instytucji popierających ideę konferencji znalazły się: SIDRA SOLUTIONS, miasto Katowice, Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Zbiorowego (UITP), a także Klaster Nowoczesnych Systemów Transportowych. Uczestnicy tegorocznej konferencji reprezentowali 38 jednostek naukowych z kraju i zagranicy oraz 12 instytucji samorządowych i przedsiębiorstw związanych z transportem, a także wydawnictw branżowych. Stała obecność uczestników przyjeżdżających spoza granic Polski świadczy o tym, że konferencja osiągnęła rangę międzynarodową. Podstawowym językiem konferencji był język angielski. Wydarzeniem towarzyszącym konferencji były międzynarodowe certyfikowane warsztaty SIDRA INTERSECTION Introductory Workshop, które prowadzili dr Rahmi Akçelik i Mark Besley.

 

 

 

 

 

 

 

[:]